Stress findes i mange former og niveauer, og opleves vidt forskelligt.

Derfor er det vigtigt at få afklaret lige netop dit stresslandskab, og dermed finde redskaberne til at skabe balance og trivsel i dit liv.

Jeg fokuserer på hvilke ressourcer du har til rådighed lige nu, og hjælper dig nænsomt skridt for skridt, hen til den tilværelse du fortjener.

Stress opstår som følge af en overbelastning af systemet, men i rette balance er stress en naturlig positiv del af vores biologiske reaktionsmønster.

Derfor er balance så vigtigt, men også udfordrende at opnå. Vi bliver konstant påvirket udefra af informationer og begivenheder der trigger vores stress hormoner.

Jeg hjælper dig til at prioritere hvilke aktiviteter der nærer dig, og giver dig mulighed for at finde den indre ro og balance i hverdagen.

Anders Fransgaard - Coach
Mennesker med stress er ikke svage. Mennesker med stress her været stærke for længe.

Forebyggende tiltag for virksomheder

Jeg kommer gerne, og giver foredrag eller arrangerer workshops med fokus på trivsel på arbejdspladsen, som i øvrigt er tæt knyttet til balance i livet udenfor arbejdet.

Her vil fokus være ”trivsel”, da ordet ”stress” ofte virker en smule skræmmende for nogen. Formålet med arrangementet er at komme sygemeldinger pga. stress i forkøbet. Altså at skabe opmærksomhed på mental trivsel for alle på arbejdspladsen.

På samme måde som man forsøger at forebygge fysiske skader og sygdom med adgang til forskellige behandlere, så kan en tilsvarende indsats på det mentale område være ekstremt værdifuldt for de ansatte, og dermed virksomheden.

Ønsker du at høre mere om et foredrag eller hvordan dine medarbejdere får adgang til mig som trivselscoach, så kontakt mig for en uforpligtigende samtale.

Facts om stress

Statens Institut for Folkesundhed, 2017:

  • 16 % af den danske befolkning føler sig stresset i dagligdagen
  • Arbejdsrelateret stress koster hvert år ca. 1 mio. fraværsdage.

 

Den Nationale Sundhedsprofil, 2021:

  • 17% af danskerne oplever at have dårlig mentalt helbred. (13% i 2017)
  • 29% scorer højt på stressskalaen. (25% i 2017)